Yangın Tesisatı Mekanik İşleri

 

Sprink Sistemi Uygulaması

Sprinkler sistemi, yangın durumunda devreye giren bir söndürme tesisatı olarak tanımlanabilir. Yangın algılandığı anda, bu sistem otomatik olarak aktive olur ve sprinkler başlıklarından su veya diğer söndürme maddeleri püskürtülür. Bu sayede, yangına erken müdahale edilerek, herhangi olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadan yangın etkisiz hale getirilir. Sprinkler sistemi, genellikle büyük yapılar, endüstriyel tesisler ve toplu yaşam alanları gibi riskli alanlarda kullanılır. Sistemin çalışması, yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasına yardımcı olur ve insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Bu otomatik yangın söndürme sistemi, yangın güvenliği standartlarının önemli bir unsuru olarak kabul edilir ve olası yangınların büyük zararlara yol açmasını engeller.

Hidrant Sistemi Uygulaması

Hidrantlar, olası bir yangın durumunda yerinde ve hızlı müdahale için yangın söndürme ekiplerine su kaynağı sağlayan önemli unsurlardır. Genellikle fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde, bina çevrelerinde, yangına hassas ormanlık arazilerde ve yerleşim bölgelerinde kullanılan hidrantlar, itfaiye ekiplerinin su temini için hayati bir role sahiptir. Hidrantlar, yangın anında anında su sağlayarak, yangının hızla kontrol altına alınmasını ve yayılmasını engeller. Yangın söndürme ekipleri, hidrantlardan bağlantı yaparak su kaynağı elde eder ve yangına etkin bir şekilde müdahale eder. Bu sayede, yangının daha da büyümesi önlenebilir ve mülk hasarı ile can kaybı riski azaltılır. Hidrantlar, yangın güvenliği ve hızlı müdahale açısından önemli bir donanım olarak kabul edilir ve yangın söndürme sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Yangın Dolabı ve Tesisatı Uygulaması

Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda yangın dolabı yapılması mecburîdir. Yangın dolapları tesisatı, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir.