Isı Pay Ölçer

Isı pay ölçer, merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda tüketime göre daire sahipleri arasında ısı maliyetlerinin paylaştırılmasını sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz, çok kolonlu dikey ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, her radyatöre kolayca monte edilebilir ve radyatörün tüketim değerini kaydederek dairelerin ısı maliyetlerinin tüketim değerlerine göre dağılımını sağlar.

Isı pay ölçer, manipülasyona karşı korumalı ve yüzeyle temas halinde olan ısı sensörü aracılığıyla radyatörün yüzey sıcaklığını ölçerken ön taraftaki ısı sensörü ise oda sıcaklığını ölçer ve bu iki değer arasındaki farka göre tüketim değeri hesaplanır.

Isı pay ölçer, merkezi ısıtma sistemine sahip tüm binalarda kullanılabilir. Ancak, mobil sistemlerde (daire içerisinde radyatör tesisatının tek merkezden dağıtıldığı sistemler) kalorimetre cihazı tercih edilir. Kalorimetre ve ısı pay ölçer, aynı amaç için kullanılsa da farklı hesaplama yöntemleriyle enerji tüketiminin hesaplanmasını sağlarlar. Isı pay ölçer sistemi, kalorimetre sistemine göre daha maliyetlidir.