İki Üç Yollu Vana

İki yollu vanalar, aktüatörlerle bağlantılı olarak kullanılır. Bu bileşen, sistem kontrolünü tek bir noktadan sağlayarak eş ısıdaki suyun gönderilmesini amaçlar ve genellikle kolektörün giriş veya çıkış hattına bağlanır.

Isıtma sistemleri, apartman veya evlerdeki dairelerin kontrolü için kullanıldığında, vanalar genellikle kolektöre bir rakor aracılığıyla bağlanır ve tek bir aktüatör ile ortam ısısı kontrol edilir.

Yerden ısıtma sistemlerinde, sistem akış kontrolünü sağlamak için dönüş hattı, sıcak su girişi ve karışım hatlarının birbirleriyle entegre edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, uzaktan iletimli termostatik başlıklarla donatılmış 3 yollu vanalar kullanılabilir. Bu vanalar, sistem akışını kontrol etmek için gereken işlevleri yerine getirerek, yerden ısıtma sistemlerinin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olurlar.